Bioplyn

Ukázka z výukového filmu o výrobě bioplynu
2011